Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Deadlines för ansökningar 2018

Publicerat 2018-01-11

LAG/styrelsen har sex beslutstillfällen under 2018 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte. Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar: 31 Januari, 7 mars, 2 maj, 8 augusti och 10 oktober.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.