Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Deadlines för ansökningar 2017

Publicerat 2017-01-30

LAG/styrelsen har sex beslutstillfällen under 2017 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte. Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar: 24 januari, 16 mars, 27 april, 3 augusti, 27 september och 2 november.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.