Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Projektbeslut Jordbruksverket - Utveckling av besöksmålet Julita gård

Publicerat 2020-04-02

Den 1 april fick projektet "Utveckling av besöksmålet Julita gård - kulturmiljöer i världsarvsklass. Delprojekt landskapsanalys" startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Stiftelsen Nordiska museet.

Projektet är en del i ett större arbete med att utveckla Julita gård som besöksmål och destination, där Stiftelsen Nordiska museet kommer undersöka förutsättningarna för om Julita gård kan bli ett världsarv. Syftet med leaderprojektet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden. Målet med projektet är genomföra en landskapsanalys av den historiska odlingsmarken. Projektet är ett företagsstöd.

Läs mer om projektet här

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.