Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Projektbeslut Jordbruksverket - Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe

Publicerat 2020-03-31

Den 31 mars fick projektet Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Vingåkers kommun

Vid flera undersökningar har det visat sig finnas ett starkt behov av en samlingspunkt, och nya bostäder, för Läppes fortsatta utveckling. I dag saknar Läppe en gemensamhetslokal och en mångfald av bostäder för både yngre och äldre. Det finns dock ett stort lokalt engagemang för bygden, och byalaget har under flera år arbetat för denna idé. Detta leaderprojekt innefattar att byalaget Kreativa Läppe i samverkan med Vingåkers kommun ska genomföra en förstudie, där målet är att ta fram ett adekvat underlag för att förverkliga byalagets slutmål: att få ett byahus med olika former av bostäder i anslutning. 

Läs mer om projektet

- på Leader Södermanlands hemsida
- på Vingåkers kommuns hemsida

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.