Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

LAG BEVILJADE TRE NYA PROJEKT DEN 19 Februari

Publicerat 2020-02-28

Valla IP Aktivitetspark
Projektägare - Valla Idrottsförening

Syftet med projektet är att bidra till förbättrad hälsa i Valla med omnejd genom att skapa ytor för spontanidrottande samt rörelse för alla. Målet med projektet är att anlägga en aktivitetspark som innehåller: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar samt löparbanor.

Obemannad butik i Valskog
Projektägare - Valskogbygden i utveckling ekonomisk förening

Syftet med projektet är att bidra till ökad service av dagligvaror i Valskog med omnejd. Målet med projektet är att starta en obemannad matbutik i Valskog.

Förstudie: Byahus och tillhörande bostäder i Läppe
Projektägare - Vingåkers kommun

Syftet med projektet är att bidra till bygden Läppes utveckling genom att skapa en mötesplats och servicepunkt. Målet med projektet är att ta fram ett underlag som klargör vad som behöver göras (när, av vem, och hur) för att i nästa steg kunna förverkliga slutmålet: att skapa ett byahus i Läppe med service och med olika former av bostäder i anslutning till detta. 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.