Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Projektbeslut - Motorer och käk

Publicerat 2020-02-28

Den 26 februari fick projektet Motorer och käk startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Turinge-Taxinge församling.

Idén bakom Motorer och käk är ungdomarnas efterfrågan och vilja. Genom samtal med ungdomar om vad som saknas och vad som kan gynna samhället, växte tanken fram. Genom att mötas och samtal över vad som var skulle kunna vara möjligt att ordna men också vilka storslagna drömmar som fanns bland ungdomarna. En plats att vara, att kunna byta idéer, att få hjälp med lättare och svårare projekt inom motorvärlden.

Syftet med projektet är att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten i samhället och öka gemenskapsbildningen, genom att främja och ta tillvara på ungdomars motorintresse. Målet med projektet är att skapa en mötesplats för ungdomar med motorintresse i Nykvarn, där de kan träffas, mecka, få hjälp. Målet är även att genomföra aktiviteter och utbildningar samt att starta nätverk och samverkan mellan olika aktörer och ungdomar i Nykvarn.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.