Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Projektbeslut- Sörmland - ett äppellandskap

Publicerat 2020-02-28

 

Den 13 februari fick projektet Sörmland - ett äppellandskap startbesked från Jordbruksverket. Projektägaren är Föreningen Sörmlandsäpplen. 

Sörmland och landskapen runt Mälaren har en lång tradition av fruktodling. Redan under 1600-talet fanns här stora fruktträdgårdar på adelns gods och gårdar. Det mesta av den odling av äpplen som funnits vid slott och gårdar har dock förlorats i jordbrukets strukturomvandling under senare delen av 1900-talet. Föreningen Sörmlandsäpplen är en ideell förening som bildades 2014 med syfte och ändamål “att främja intresset för frukt, fruktodling och förädling av frukt i Östra Mellansverige, med fokus på äpple och Södermanland.

Leaderprojektets huvudsakliga syfte är att bidra till hållbar livesmedelsproduktion genom att utveckla odling och förädling av frukt till en lönsam gren inom de gröna näringarna i Sörmland. Målet med projektet är att öka antalet odlare och förädlare av frukt samt att öka antalet fruktträd som planteras i Sörmland genom att skapa förutsättningar för en lyckad satsning på odling och förädling av frukt i området.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.