Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Projektbeslut - Åker skapa

Publicerat 2020-02-28

Projektet Åker skapa har fått startbesked från Jordbruksverket. Projektägaren är Porten Ideell förening. 

Syftet med leaderprojektet är att skapa förutsättning för utveckling av bygden Åker genom ett organiserat, strategiskt arbete för utveckling av service och infrastruktur. Målet med projektet är att sammanställa näringslivets och befolkningens behov av service och infrastruktur samt att ta fram en handlingsplan för genomförande i samarbete med berörda aktörer i bygden och kommunen. Målsättningen är även att starta igång arbete utifrån den handlingsplan som tas fram.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.