Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Projektbeslut -GPS (ungdomsprojekt)

Publicerat 2019-12-05

Projektet GPS - Grymt praktiskt styrmedel, har fått startbesked från Jordbruskverket. Projektägare är Leader Södermanland. Åse Classon är projektledare. 

GPS - Grymt praktiskt styrmedel för hållbar utveckling är ett LAG-ägt projekt vars syfte är att främja och ta tillvara på ungas entreprenörskap som en naturlig del av det lokala utvecklingsarbetet. Målet med projektet är att ta fram en anpassad metod som inkluderar ungdomar i sin bygdeutveckling. Målet är också att ta genomföra ungdomsledda projekt på landsbygden samt samverka i de regionala utvecklingsstrukturerna.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.