Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Slutrapportering: FOU samverkansprojekt

Publicerat 2019-12-27

På LAG-mötet den 18 december gav Agro Sörmland en kort presentation av resultat i projektet Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen somavslutades i oktober 2019. 

Syftet med projektet var att skapa en branschöverskridande samarbetsmodell/process för idéutveckling och innovation med fokus på teknik utifrån angelägna utmaningar inom lantbruksnäringen. Projektet utgick från ett skarpt "case" med inriktning på markpackning. Markpackning uppstår då maskinerna som används i jordbruket pressar sönder strukturen i jorden, marken blir hård och syrefattig. Målet för gruppen var att utforma en lösning för skördelogistiken.

Projektet dokumenterade processen och samlade erfarenheterna av att arbeta branschöverskridande för att skapa innovativa lösningar. De utarbetade ett förslag på en innovationsmodell. Projektet mynnade även ut i  ett koncept, Fieldgofer, ett avlastande automationssystem där små och lätta autonoma spannmålscontainrar följer tröskan (flygande tömning) och byts ut i ett flöde. Konceptet illustreras med en animerad film (länk).

Mer information om projektet i sin helhet hittar ni här

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.