Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

LAG beviljade tre nya projekt den 18 december

Publicerat 2019-12-27

Höghöjdsbana

Projektägare: Katrineholms Äventyrsklubb

Syftet med projektet är att fler i området ska hitta ut i naturen och intressera sig för naturen och dess värden, detta genom att nå en för organisationen ny målgrupp. Målet med projektet är att skapa en natur och äventyrsanläggning med olika möjligheter till upplevelser.

Hundträningsgård (företagsstöd)

Projektägare: Herrfallet Aktiebolag

Syftet med projektet är att öka antalet besökare, genom att erbjuda en ny tjänst som efterfrågas. Målet är att färdigställa en hundträningsgård.

Utveckling av besöksmålet Julita gård - kulturmiljöer i världsarvsklass. Delprojekt landskapsanalys. (företagsstöd)

Projektägare: Stiftelsen Nordiska museet

Projektet är en del i ett större arbete med att utveckla Julita gård som besöksmål och destination, där sökande kommer undersöka förutsättningarna för om Julita gård kan bli ett världsarv. Syftet med leaderprojektet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden. Målet med projektet är genomföra en landskapsanalys av den historiska odlingsmarken.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.