Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

Projektbeslut - 64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling i Sörmland

Publicerat 2019-11-14

Projektet 64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling i Sörmland har fått startbesked från Jordbruksverket. Projektägare Länsbygderåd Södermanland.

Erfarenheter visar på att den Sörmländska landsbygden är full av utvecklingskraft, men kraften stannar oftast i den enskilda bygden. Länsbygderåd Södermanland har samlat utvecklingsgrupper från hela länet för samtal om hur man gemensamt skall utveckla landsbygden. De viktigaste punkterna var ett ökat behov av erfarenhetsutbyte. Syftet med det här projektet är att bidra till erfarenhetsutbyte genom att visa på goda exempel på vad som görs och kan göras för ett klimatsmart samhälle och en dynamisk smart byautveckling. Målet med projektet är att ta fram film- och textmaterial som visar på goda exempel samt att genomföra workshops där det framtagna materialet används som verktyg.

Läs mer på vår hemsida

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.