Nyheter

Tillbaka till nyhetsarkiv

50 000 på 3 minuter

Publicerat 2018-10-22

 

50 000 på 3 minuter var ett eventet som genomfördes den 17 oktober vid Munktell science park. Där företag och föreningar fick tre minuter på sig att presentera en projektidé med chansen att tilldelas 50 000 kr. Här följer en kort beskrivning av de idéer som gick längst denna gång.

Ett stort tack till alla som deltog!

Vytab (Vingåker)
Syftet med projektet är att öka intresset kring industriverksamhet så att unga vågar stanna kvar på orten och utvecklas i de lokala företagen. Projektidén går ut på att bjuda in högstadieelever och industriföretag i bygden till en industrivecka.

Vingåkers RF (Vingåker)

Syftet med projektet är att öka självkänslan hos unga med hjälp av hästar. Föreningen kommer arbeta nära skola/fritidsgård/polis/socialförvaltning.

Oppinova/UF (Katrineholm)
Oppinova och UF avser att tillsammans driva ett projekt som kommer främja arbetet med entreprenörskap i grundskolan. Målgruppen är landsbygdsskolor i Katrineholms kommun.

Mojave grönt (Flen)
Mojave grönt kommer att utveckla ett koncept där människor kan förbeställa grönsaker innan odlingen sker. Detta för att minska svinn, minska antalet mellanhänder, öka lönsamheten för producenten samt att stärka närheten producent/konsument.

Growfast UF (Eskilstuna)
Growfast UF vill att ungdomar på landsbygden ska få upp ögonen för entreprenörskap och UF-företagande, för att i framtiden kunna starta ett eget företag.

Martin Brolin Entreprenad(Strängnäs)
Syftet med projektet är att starta upp en gårdsbutik för att sälja lokalt producerade produkter utan mellanhänder.

DE Hälsa (Katrineholm)
Projektidén är att starta ett testcenter i Äsköping, för test av kondition, styrka och rörlighet för både nybörjare och erfarna motionärer, med syftet att kunna skräddarsy träningsupplägg. I ett längre perspektiv är målet att förbättra hälsa och kondition för alla invånare i bygden.


Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.