Nyheter

<-- Äldre inlägg

Deadlines för ansökningar 2019

2019-07-24

 

LAG/styrelsen har sju beslutstillfällen 2019 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte, 4 veckor innan beslutsmötet


Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2019:

16 januari
- 13 mars
- 10 april
- 22 maj
- 21 augusti
- 9 oktober
- 20 november

Läs mer

LAG BEVILJADE SJU NYA PROJEKT DEN 19 JUNI

2019-07-24

Attefall
SkapaBalans jobbar med hälsa, fokus ligger på den personliga utvecklingen för att minska stress, psykisk ohälsa och hitta sätt att leva hälsosamt. Det primära syftet med projektet är att diversifiera företagets verksamhet och göra det möjligt att flytta ut delar av existerande verksamhet till landsbygden. Målet med projektet är att färdigställa ett attefallshus för denna verksamhet.

64 fröer och film(er) för en smart landsbygdsutveckling i Sörmland
Syftet med projektet är att bidra till erfarenhetsutbyte genom att visa på goda exempel på vad som görs och kan göras för ett klimatsmart samhälle och en dynamisk smart byautveckling. Sörmländska landsbygden är full av utvecklingskraft, men kraften stannar oftast i den enskilda bygden. Målet med projektet är att ta fram film- och textmaterial som visar på goda exempel på vad som görs och kan göras för ett klimatsmart samhälle och en dynamisk smart byautveckling. Samt att genomföra workshops där det framtagna materialet används som verktyg.

Vinterpark
Syftet med projektet är att bidra till affärsutveckling för det egna företaget samt i förlängningen partners, företag, föreningar och intresseorganisationer. Detta genom att skapa en fysisk mötesplats i form av en vinterpark som kan användas till event, nya erbjudanden samt som en kontaktplattform och mötesplats.

Planetskötare i  praktiken, barn planterar och skyddar träd, för klimatet och för mångfalden
Syftet med projektet är att bidra till insatser för klimat och miljö, genom att markägare, kommun, skolor, föräldrar och barn samverkar och även lär sig mer om trädens roll i ekosystemet. Målet med projektet är att undersöka förutsättningarna för, och i liten skala pröva, möjligheten att barn kan som en del i undervisningen plantera och skydda träd.

Good Enough
Syftet med projektet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga kvinnor, genom att stärka självkänsla och självförtroende. Målet är att genomföra en serie träffar där deltagarna, ungdomar och ledare, får konkreta verktyg och exempel som de kan använda för personlig utveckling och i det fortsatta arbetet inom verksamheten.

GPS - Grymt praktiskt styrmedel för hållbar utveckling Leader Södermanland (LAG-ägt)
Syftet med projektet är att främja och ta tillvara på ungas entreprenörskap som en naturlig del av det lokala utvecklingsarbetet. Målet är att ta fram en anpassad metod som ökar möjligheterna för ungdomar att vilja och kunna delta i bygdeutvecklingen samt att genomföra ungdomsledda projekt på landsbygden. Målet är också att samverka i de regionala utvecklingsstrukturerna och skapa ett regionalt utvecklingsforum för att öka möjligheterna för unga och vuxna att samverka.

Grönsaksodling på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar. Genomförandeprojekt.
Syftet med projektet är att skapa tillväxt och arbetstillfällen på landsbygden, bygga broar mellan stad och land, bidra till integration av nysvenskar och bidra till implementering av den nya livsmedelsstrategin (ökad självförsörjning). Målet med projektet är att 10 lantbruksföretag odlar grönsaker på friland och med nya proteingrödor, att framta en modell för matchning, bemanning och uppföljning av lantbrukare och arbetstagare samt att skapa ett antal nya säsongsarbeten och/eller helårstjänster.

Läs mer

Projektbeslut - MakerSpace Västra Mälardalen

2019-06-03

Projektet "MakerSpace Västra Mälardalen" har nu fått startbesked från Jordbruksverket. 

Målet med projektet är att starta och driva ett MakerSpace i Kungsör. MacerSpace är en verkstadsliknande mötesplats som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Projektet har vuxit fram från en förstudie om MacerSpace i Kungsör, som visade att det finns ett stort intresse för, och behov av mötesplatser för teknikintresserade även på landsbygden. MakerSpace finns i flera av Sveriges större städer, men det saknas exempel på mindre orter och landsbygd. Teknik kan bli ännu en gräns mellan stad och land, det här projektet har för avsikt att motverka det.

Läs mer om MakerSpace Västra Mälardalen på

- deras egna hemsida

- kommunens hemsida

- leader söderanlands hemsida

Läs mer

Projektbeslut - Passion för mat

2019-05-31

Projektet "Passion för mat" har nu fått startbesked från Jordbruksverket. Projektet är ett företagsstöd till Wäsby Viltdelikatesser som är återförsäljare av ren- och älgkött från Arvidsjaur. Ägarna som har samisk bakgrund har öppnat en butik i företagsbyn Wäsby magasin, en gård utanför Torshälla i Eskilstuna kommun. Syftet med projektet är att Wäsby viltdelikatesser ska knyta nya kontakter inom branschen och nå en ny målgrupp genom att delta på en matmässa i Göteborg med temat "mat från grunden".  Matmässan hölls den 1-3 mars 2019. På Wäsby Viltdelikatessers egna Facebooksida kan du läsa mer om företaget och deras deltagande på matmässan.

Du kan även hitta mer information om projektet på vår hemsida

Läs mer

LAG beviljade tre nya projekt den 7-8 maj

2019-05-20

Matmarknad i Vingåker, initieringsfas 
I en tid där klimatet påverkar oss alla så är närproducerad och ekologisk mat högt prioriterad fråga hos invånare, företagare och politiker. Vingåkersbygden har flera aktörer inom området, men det finns en avsaknad av en gemensam plattform för att kunna marknadsföra varor och produkter till konsumenterna. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektet ska ge svar på frågorna var, när och hur marknaden ska genomföras.

Länna sår och skördar
För att klara de globala hållbarhetsmålen måste vi redan nu börja förbereda nästkommande generation på hur en del av lösningen kan se ut på en fossilfri och närproducerad matförsörjning. Det primära syftet med det här projektet är att bidra till en hållbar lokal matförsörjning i Länna. Förhoppningen är att projektet även stärka gemenskapen i bygden, bidra till kunskapsöverföring och väcka barnens intresse för matens ursprung.  Målet med projektet är att sammanställa en övergripande resursinventering i bygden och färdigställa en pilotodling. 

Klara, färdiga, gå!
Områdets första socialfondsprojekt. Syftet med projektet är att bidra till att fler ungdomar kommer ut i arbetslivet eller fortsätter att studera. Projektet ska även bidra till integration samt öka jämställdheten och hållbarheten i samhället. Detta uppnår de genom att skapa ett praktik- och vägledningsprogram för ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan eller arbetar.

Mer information om projekten kommer ni att hitta på hemsidan inom kort.

Läs mer

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET - digitalt vardagsrum i Stallarholmen

2019-05-02

Ytterligare ett glädjande besked! 

Projektet "Vi skapar ett digitalt vardagsrum i Stallarholmen!" har fått startbesked från Jordbruksverket. 

Syftet med projektet är att skapa en digital mötesplats i form av en interaktiv hemsida för Stallarholmen. Det "digitala vardagsrummet" utformas efter medborgarnas behov och ska vända sig till både stallarholmsbor, sommarboende, turister och människor som funderar på att bosätta sig i Stallarholmen. 

Läs mer om projektet under fliken godkända projekt

Läs mer

LAG beviljade fyra nya projekt den 10 april

2019-04-28

Hjärterum - Kulturfestival på Hjärtegården i Örberga
Projektägaren kommer att skapa en kulturfestival på Hjärtegården där lokala band/kulturutövare, framför allt ungdomar, ges en möjlighet till att uppträda inför publik.

Mellösaverken AB, Tumstocken
Lokalen Tumstocken i Mellösaverken kommer att byggas om till ett aktivitetskluster, en fysiskt mötesplats för engagemang och kunskapsöverföring med fokus på matförädling och kultur.

Vasaveckorna i Strängnäs
Vasaveckorna finns sedan tidigare i staden Strängnäs, men med detta projekt vill projektägarna skapa förutsättningar för evenemanget i hela kommunen och på så vis inkludera kommundelar utanför Strängnäs stad.

Växthus Bommersvik Aktiebolag
Bommersvik Aktiebolag planerar att färdigställa ett växthus för egenodlade ekologiska råvaror som sedan ska användas vid matlagning i den egna restaurangen.

Mer information om projekten kommer ni att hitta på hemsidan inom kort.

Läs mer

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET - Utställning Axel Oxenstierna

2019-04-16

Glada nyheter! Jordbruksverket har nu beviljat projektet "Utställning Axel Oxenstierna" i Kafjärden.

Syftet med projektet är att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid. Förhoppningen är att utställningen blir ett besöksmål av riksintresse som ökar antalet turister/besökare i närområdet och i Mälardalen.

läs mer om projeket
- På Kunskapsturism i Kafjärdens hemsida
- Artikel i Eskilstuna kurriren
- På vår hemsida under fliken godkända projekt

Läs mer

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET - Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning

2019-04-09

Projektet "Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning" har fått startbesked från Jordbruksverket.

Projektets mål är att i samverkan med lokala hantverkare och hembygdsföreningar skapa konstutställningar med konstnärinnan och formgivaren Karin Larsson som inspirationskälla. Karin var banbrytande på sin tid och en av vårt lands mest betydelsefulla personer inom svensk heminredning och formgivning.

Läs mer om projektet här

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket - Samverkan för idéutveckling och innovation

2019-03-29

Projektet "Samverkan för idéutveckling och innovation" har fått startbesked från Jordbruksverket!

Syftet med projektet är att skapa en branschöverskridande samarbetsmodell/process för idéutveckling och innovation med fokus på teknik och utgångspunkt i utmaningar inom lantbruksnäringen. Samarbetsmodellen ska underlätta och påskynda idé- och innovationsprocessen vilket förväntas ger goda förutsättningar för att fånga upp och utveckla idéer från landsbygdens entreprenörer samt att bilda återkommande utvecklingsgrupper.

Detta är ett pilotprojekt som utgår från ett skarpt "case" där de studerar problem kring markpackning utifrån ett systemperspektiv. 

Läs mer om projektet:

- Under fliken Projekt entreprenörskap

- På Agro Sörmlands hemsida

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.