Nyheter

<-- Äldre inlägg

Projektbeslut - MakerSpace Västra Mälardalen

2019-06-03

Projektet "MakerSpace Västra Mälardalen" har nu fått startbesked från Jordbruksverket. 

Målet med projektet är att starta och driva ett MakerSpace i Kungsör. MacerSpace är en verkstadsliknande mötesplats som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Projektet har vuxit fram från en förstudie om MacerSpace i Kungsör, som visade att det finns ett stort intresse för, och behov av mötesplatser för teknikintresserade även på landsbygden. MakerSpace finns i flera av Sveriges större städer, men det saknas exempel på mindre orter och landsbygd. Teknik kan bli ännu en gräns mellan stad och land, det här projektet har för avsikt att motverka det.

Läs mer om MakerSpace Västra Mälardalen på

- deras egna hemsida

- kommunens hemsida

- leader söderanlands hemsida

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2019

2019-06-02

 

LAG/styrelsen har sju beslutstillfällen 2019 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte, 4 veckor innan beslutsmötet


Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2019:

16 januari
- 13 mars
- 10 april
- 22 maj
- 21 augusti
- 9 oktober
- 20 november

Läs mer

Projektbeslut - Passion för mat

2019-05-31

Projektet "Passion för mat" har nu fått startbesked från Jordbruksverket. Projektet är ett företagsstöd till Wäsby Viltdelikatesser som är återförsäljare av ren- och älgkött från Arvidsjaur. Ägarna som har samisk bakgrund har öppnat en butik i företagsbyn Wäsby magasin, en gård utanför Torshälla i Eskilstuna kommun. Syftet med projektet är att Wäsby viltdelikatesser ska knyta nya kontakter inom branschen och nå en ny målgrupp genom att delta på en matmässa i Göteborg med temat "mat från grunden".  Matmässan hölls den 1-3 mars 2019. På Wäsby Viltdelikatessers egna Facebooksida kan du läsa mer om företaget och deras deltagande på matmässan.

Du kan även hitta mer information om projektet på vår hemsida

Läs mer

LAG beviljade tre nya projekt den 7-8 maj

2019-05-20

Matmarknad i Vingåker, initieringsfas 
I en tid där klimatet påverkar oss alla så är närproducerad och ekologisk mat högt prioriterad fråga hos invånare, företagare och politiker. Vingåkersbygden har flera aktörer inom området, men det finns en avsaknad av en gemensam plattform för att kunna marknadsföra varor och produkter till konsumenterna. Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektet ska ge svar på frågorna var, när och hur marknaden ska genomföras.

Länna sår och skördar
För att klara de globala hållbarhetsmålen måste vi redan nu börja förbereda nästkommande generation på hur en del av lösningen kan se ut på en fossilfri och närproducerad matförsörjning. Det primära syftet med det här projektet är att bidra till en hållbar lokal matförsörjning i Länna. Förhoppningen är att projektet även stärka gemenskapen i bygden, bidra till kunskapsöverföring och väcka barnens intresse för matens ursprung.  Målet med projektet är att sammanställa en övergripande resursinventering i bygden och färdigställa en pilotodling. 

Klara, färdiga, gå!
Områdets första socialfondsprojekt. Syftet med projektet är att bidra till att fler ungdomar kommer ut i arbetslivet eller fortsätter att studera. Projektet ska även bidra till integration samt öka jämställdheten och hållbarheten i samhället. Detta uppnår de genom att skapa ett praktik- och vägledningsprogram för ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan eller arbetar.

Mer information om projekten kommer ni att hitta på hemsidan inom kort.

Läs mer

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET - digitalt vardagsrum i Stallarholmen

2019-05-02

Ytterligare ett glädjande besked! 

Projektet "Vi skapar ett digitalt vardagsrum i Stallarholmen!" har fått startbesked från Jordbruksverket. 

Syftet med projektet är att skapa en digital mötesplats i form av en interaktiv hemsida för Stallarholmen. Det "digitala vardagsrummet" utformas efter medborgarnas behov och ska vända sig till både stallarholmsbor, sommarboende, turister och människor som funderar på att bosätta sig i Stallarholmen. 

Läs mer om projektet under fliken godkända projekt

Läs mer

LAG beviljade fyra nya projekt den 10 april

2019-04-28

Hjärterum - Kulturfestival på Hjärtegården i Örberga
Projektägaren kommer att skapa en kulturfestival på Hjärtegården där lokala band/kulturutövare, framför allt ungdomar, ges en möjlighet till att uppträda inför publik.

Mellösaverken AB, Tumstocken
Lokalen Tumstocken i Mellösaverken kommer att byggas om till ett aktivitetskluster, en fysiskt mötesplats för engagemang och kunskapsöverföring med fokus på matförädling och kultur.

Vasaveckorna i Strängnäs
Vasaveckorna finns sedan tidigare i staden Strängnäs, men med detta projekt vill projektägarna skapa förutsättningar för evenemanget i hela kommunen och på så vis inkludera kommundelar utanför Strängnäs stad.

Växthus Bommersvik Aktiebolag
Bommersvik Aktiebolag planerar att färdigställa ett växthus för egenodlade ekologiska råvaror som sedan ska användas vid matlagning i den egna restaurangen.

Mer information om projekten kommer ni att hitta på hemsidan inom kort.

Läs mer

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET - Utställning Axel Oxenstierna

2019-04-16

Glada nyheter! Jordbruksverket har nu beviljat projektet "Utställning Axel Oxenstierna" i Kafjärden.

Syftet med projektet är att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid. Förhoppningen är att utställningen blir ett besöksmål av riksintresse som ökar antalet turister/besökare i närområdet och i Mälardalen.

läs mer om projeket
- På Kunskapsturism i Kafjärdens hemsida
- Artikel i Eskilstuna kurriren
- På vår hemsida under fliken godkända projekt

Läs mer

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET - Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning

2019-04-09

Projektet "Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning" har fått startbesked från Jordbruksverket.

Projektets mål är att i samverkan med lokala hantverkare och hembygdsföreningar skapa konstutställningar med konstnärinnan och formgivaren Karin Larsson som inspirationskälla. Karin var banbrytande på sin tid och en av vårt lands mest betydelsefulla personer inom svensk heminredning och formgivning.

Läs mer om projektet här

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket - Samverkan för idéutveckling och innovation

2019-03-29

Projektet "Samverkan för idéutveckling och innovation" har fått startbesked från Jordbruksverket!

Syftet med projektet är att skapa en branschöverskridande samarbetsmodell/process för idéutveckling och innovation med fokus på teknik och utgångspunkt i utmaningar inom lantbruksnäringen. Samarbetsmodellen ska underlätta och påskynda idé- och innovationsprocessen vilket förväntas ger goda förutsättningar för att fånga upp och utveckla idéer från landsbygdens entreprenörer samt att bilda återkommande utvecklingsgrupper.

Detta är ett pilotprojekt som utgår från ett skarpt "case" där de studerar problem kring markpackning utifrån ett systemperspektiv. 

Läs mer om projektet:

- Under fliken Projekt entreprenörskap

- På Agro Sörmlands hemsida

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.