Nyheter

<-- Äldre inlägg

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET - Utställning Axel Oxenstierna

2019-04-16

Glada nyheter! Jordbruksverket har nu beviljat projektet "Utställning Axel Oxenstierna" i Kafjärden.

Syftet med projektet är att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid. Förhoppningen är att utställningen blir ett besöksmål av riksintresse som ökar antalet turister/besökare i närområdet och i Mälardalen.

läs mer om projeket
- På Kunskapsturism i Kafjärdens hemsida
- Artikel i Eskilstuna kurriren
- På vår hemsida under fliken godkända projekt

Läs mer

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET - Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning

2019-04-09

Projektet "Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning" har fått startbesked från Jordbruksverket.

Projektets mål är att i samverkan med lokala hantverkare och hembygdsföreningar skapa konstutställningar med konstnärinnan och formgivaren Karin Larsson som inspirationskälla. Karin var banbrytande på sin tid och en av vårt lands mest betydelsefulla personer inom svensk heminredning och formgivning.

Läs mer om projektet här

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2019

2019-04-01

 

LAG/styrelsen har sju beslutstillfällen 2019 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte, 4 veckor innan beslutsmötet


Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2019:

16 januari
- 13 mars
- 10 april
- 22 maj
- 21 augusti
- 9 oktober
- 20 november

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket - Samverkan för idéutveckling och innovation

2019-03-29

Projektet "Samverkan för idéutveckling och innovation" har fått startbesked från Jordbruksverket!

Syftet med projektet är att skapa en branschöverskridande samarbetsmodell/process för idéutveckling och innovation med fokus på teknik och utgångspunkt i utmaningar inom lantbruksnäringen. Samarbetsmodellen ska underlätta och påskynda idé- och innovationsprocessen vilket förväntas ger goda förutsättningar för att fånga upp och utveckla idéer från landsbygdens entreprenörer samt att bilda återkommande utvecklingsgrupper.

Detta är ett pilotprojekt som utgår från ett skarpt "case" där de studerar problem kring markpackning utifrån ett systemperspektiv. 

Läs mer om projektet:

- Under fliken Projekt entreprenörskap

- På Agro Sörmlands hemsida

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket - Kretsloppsbaserad RAS anläggning

2019-03-21

Ytterligare ett glädjande besked från Jordbruksverket, nu gällande projektstart för "Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad RAS anläggning inomhus". 

På Bjursätter utrustar Rekarne Vattenbruk AB en befintlig ladugård med bassänger och teknisk utrustning för kretsloppsbaserad fiskodling. Anläggningen kommer att vara en produktionsanläggning i företaget men även utgöra en demo- och utbildningsanläggning.

Läs mer om projektet 
- under fliken godkända projekt
- i artikel från södmlandsbygden 

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket - Växthus Wäsby Magasin

2019-03-11

Ytterligare ett glädjande besked från Jordbruksverket. Annica Skoog Wäsby Magasin har även de fått startbesked från Jordbruksverket. På Wäsby Magasin & Stall drivs ett antal olika verksamheter. Där finns butiker för inredning, keramik, barnkläder, blommor och ost, samt konstgalleri och café. Syftet med projektet är att öka tillströmningen av kunder till verksamheterna vid Wäsby magasin genom att investera i ett växthus som placeras på innergården. Läs mer om projektet här.

Läs mer

Projektbeslut Jordbruksverket, Framtidssatsningen

2019-03-08

Glada nygeter från Jordbruksverket. Projektet Framtidssatsningen med projektägare Vingåkers jaktskytteklubb har fått startbesked. Syfte är att utveckla Vingåkersbygden tillsammans med andra aktörer i närområdet, höja livskvalitén samt att göra Vingåker attraktivare för besökare.

läs med om projektet här

Läs mer

LAG beviljade fem nya projekt den 13 februari

2019-02-17

LAG/Styrelsen beslutade att bevilja fem nya projekt vid mötet den 13 februari.

Passion för mat
Projektägare: Wäsby Viltdelikatesser AB
Läs mer om projektet här

MakerSpace Västra Mälardalen
Projektägare: List Västra Mälardalen
Läs mer om projektet här

Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning
Projektägare: Torshälla Hembygdsförening Sankt Olofs Gille
Läs mer om projektet här

Vi skapar ett digitalt vardagsrum i Stallarholmen! 
Projektägare: Drömfabriken i Stallarholmen
Läs mer om projektet här

Musik i sörmländska kulturmiljöer
Projektägare: Katrineholms kammarmusikförening
Läs mer om projektet här

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.