Nyheter

<-- Äldre inlägg

Projektbeslut Jordbruksverket

2018-12-10

Den 10 december fick vi det glädjande beskedet att Jordbruksverket beslutat om två projekt i Leader Södermanlands område.

Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar
Vars syfte är att knyta ihop lantbruksföretag som startar ny verksamhet med frilandsodlade grönsaker, med arbetssökande och nyanlända personer. 
Läs mer om projektet här 

Livskvalitet i Sörmland
Vars syfte är att öka tillgängligheten till natur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 
Läs mer om projektet här

Läs mer

Nya projekt beviljade den 7 November

2018-11-12

LAG/Styrelsen beslutade att bevilja tre nya projekt vid mötet den 7 November.

Affärsplan Näshulta
Projektägare: Näshulta Intresseförening
Läs mer om projektet här

Martin Brolin
Projektägare: Martin Brolin 
Läs mer om projektet här

Annica Skoog - Wäsby Magasin
Projektägare: Lars Skoogs Fastighets AB
Läs mer om projektet här

Läs mer

50 000 på 3 minuter

2018-10-22

 

50 000 på 3 minuter var ett eventet som genomfördes den 17 oktober vid Munktell science park. Där företag och föreningar fick tre minuter på sig att presentera en projektidé med chansen att tilldelas 50 000 kr. Här följer en kort beskrivning av de idéer som gick längst denna gång.

Ett stort tack till alla som deltog!

Vytab (Vingåker)
Syftet med projektet är att öka intresset kring industriverksamhet så att unga vågar stanna kvar på orten och utvecklas i de lokala företagen. Projektidén går ut på att bjuda in högstadieelever och industriföretag i bygden till en industrivecka.

Vingåkers RF (Vingåker)

Syftet med projektet är att öka självkänslan hos unga med hjälp av hästar. Föreningen kommer arbeta nära skola/fritidsgård/polis/socialförvaltning.

Oppinova/UF (Katrineholm)
Oppinova och UF avser att tillsammans driva ett projekt som kommer främja arbetet med entreprenörskap i grundskolan. Målgruppen är landsbygdsskolor i Katrineholms kommun.

Mojave grönt (Flen)
Mojave grönt kommer att utveckla ett koncept där människor kan förbeställa grönsaker innan odlingen sker. Detta för att minska svinn, minska antalet mellanhänder, öka lönsamheten för producenten samt att stärka närheten producent/konsument.

Growfast UF (Eskilstuna)
Growfast UF vill att ungdomar på landsbygden ska få upp ögonen för entreprenörskap och UF-företagande, för att i framtiden kunna starta ett eget företag.

Martin Brolin Entreprenad(Strängnäs)
Syftet med projektet är att starta upp en gårdsbutik för att sälja lokalt producerade produkter utan mellanhänder.

DE Hälsa (Katrineholm)
Projektidén är att starta ett testcenter i Äsköping, för test av kondition, styrka och rörlighet för både nybörjare och erfarna motionärer, med syftet att kunna skräddarsy träningsupplägg. I ett längre perspektiv är målet att förbättra hälsa och kondition för alla invånare i bygden.


Läs mer

Nya projekt beviljade den 7 Sept.

2018-10-06

LAG/Styrelsen beslutade att bevilja fyra nya projekt vid mötet den 7 September.

Framtidssatsningen 
Projektägare: Vingåkers jaktskytteklubb
Läs mer om projektet här

Utställning Axel Oxenstierna
Projektägare: Kunskapsturism i Kafjärden
Läs mer om projektet här

Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen - pilotprojekt 
Projektägare: AGROÖST Sörmland
Läs mer om projektet här

Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad RAS anläggning innomhus
Projektägare: Rekarne Vattenbruk AB
Läs mer om projektet här

Läs mer

Företagare - se hit!

2018-03-16

Är du företagare och har tankar om att utveckla din verksamhet? Nu kan du söka företagsstöd via Leader Södermanland. 

Du kan söka upp till 200 000 kr under förutsättning att företaget finansierar 30% i egen insats. 

Ansöker du om maxbeloppet 200 000 kr innebär det att den egna insatsen blir 60 000kr. 

Är du intresserad och vill veta mer? Mejla eller ring kansliet på:

info@leadersodermanland.se eller 073 - 403 71 71 

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2018

2018-03-12

I december 2017 antog LAG/styrelsen en verksamhetsplan för 2018

Den 1 mars 2018 anotg LAG/Styrelsen budget för 2018

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2018

2018-01-11

LAG/styrelsen har sex beslutstillfällen under 2018 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte. Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar: 31 Januari, 7 mars, 2 maj, 8 augusti och 10 oktober.

Läs mer

Statsministern på besök

2017-09-11

Den 30 augusti var statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekabarabi på besök i Katrineholm. Emma Dahlin på kansliet och ordförande Tommy Björkdal fick tillfälle att berätta om verksamheten och pågående projekt. 

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2017

2017-01-30

LAG/styrelsen har sex beslutstillfällen under 2017 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte. Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar: 24 januari, 16 mars, 27 april, 3 augusti, 27 september och 2 november.

Läs mer
<-- Äldre inlägg

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.