Lokalt ledd utveckling

I nuvarande programperiod, som pågår mellan 2014-2020, är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fonder. Det är Jordbruksverket som ansvarar för samordningen av de fyra fonderna. Inom Leader Södermanland kan du söka projekt från tre av fonderna - Landsbygdsfonden, Socialfonden eller Regionalfonden.

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.