Leadermetoden

Leadermetoden är ett verktyg för dig som arbetar med landsbygdsutveckling. Allt arbete du gör bygger på samarbete med andra, lokala förutsättningar och lokala initiativ.

Leader är en fransk förkortning av:
Länkar mellan åtgärder som stärker landsbygdens ekonomi

Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Kännetecknande för Leader är:
• underifrånperspektiv
• lokal kunskap
• samarbete
• tre-partnerskap
• nytänkande
• lokalt fattade beslut

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.