Valberedning & Revisorer

 

 

Valberedningen

Lena Ramdani 
lena.ramdani@nykvarn.se

Arne Jonsson, Idö Gård 1, 635 05 Eskilstuna
070-086 65 08 (offentlig sektor)
arne.jonsson@eskilstuna.se

Annemarie Andersson
annemarie.andersson@kungsor.se
072-744 79 33

Monica Granström
Monica.granstrom@live.se

E-postadress till valberedningen:
valberedningen@leadersodermanland.se

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.