Valberedning & Revisorer

 

 

Valberedningen

Jan-Erik Carlsson, Lyshälla 2, 640 20 Björkvik
0150-310 36, 070-209 67 96 (ideell sektor)

Arne Jonsson, Idö Gård 1, 635 05 Eskilstuna
070-086 65 08 (offentlig sektor)
arne.jonsson@eskilstuna.se

Lena Ramdani
lena.ramdani@nykvarn.se

Charlotte Prennfors
0706401182
Charlotte.prennfors@vingaker.se

E-postadress till valberedningen: valberedningen@leadersodermanland.se

 

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.