Valberedning & Revisorer

 

 

Valberedningen

Jan-Erik Carlsson, Lyshälla 2, 640 20 Björkvik,
0150-310 36, 070-209 67 96 (ideell sektor)
Arne Jonsson, Idö Gård 1, 635 05 Eskilstuna,
070-086 65 08 (offentlig sektor)
Vakans (privat sektor)

E-postadress till valberedningen: valberedningen@leadersodermanland.se

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.