Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

Visa alla evenemang

Nyheter

LAG BEVILJADE SEX NYA PROJEKT DEN 15 JUNI

2020-06-25

Framtidens Teknikrum
Projektet är ett stöd til företag.  Projektägaren har sett att det finns en stor efterfrågan och behov efter ett teknikrum i Strängnäs kommun. Att ha enkel tillgång till digital teknik såväl för företag, offentlig sektor och på individnivå, istället för att behöva köpa in all dyr teknik själv. Målet med projektet är att färdigställa ett digitalt teknikrum för uthyrning  i Åkers Styckebruk. En plattform och en mötesplats som möjliggör och som öppnar upp nya vägar. 

Maskinsamverkan i äppellandskapet Sörmland
Projektet är ett stöd til företag. Projektägaren kan konstatera att det finns ett stort sug efter Sörmländska ekologiska äpplen både från konsumenter och förädlare i Stockholm och Mälardalsregionen. Men det finns idag inga entreprenörer som kan erbjuda tjänster för drift av fruktodlingar i Södermanland. Detta på grund av att det regionalt saknas såväl maskiner och kunskap inom denna gren av de gröna näringarna. Projektet avser därför  skapa en modell för maskinsamverkan vid skötsel av fruktodlingar, vilket sedan kommer sedan erbjudas som en tjänst i företaget.

Discgolfbanan i Vingåker
Projektet började med att Robin Stensson, 15 år hittade sporten under våren 2019. Han fastnade direkt och spenderade nästan varje dag hela sommaren med att åka buss från Vingåker till Högsjö för att sedan cykla från Högsjö till Brevens bruk för att spela på deras fina discgolfbana. Han ville självklart ha en discgolfbana i sin stad och letade efter möjligheter om att göra sin dröm till en verklighet. Målet med leaderprojektet är att anlägga en discgolfbana i Vingåker som finns tillgänglig för invånare och besökare. Discgolfen är en sport som verkligen går att utöva för alla, sporten är billig den är inte fysiskt krävande och individuell så ung eller gammal, motionär eller erfaren spelare det spelar verkligen ingen roll.

CIP Civila insatspersoner i Södermanland
Syftet med projektet är att bidra till ett likvärdigt skydd i Sverige genom att stärka förmågan hos den lokala räddningstjänsten på landsbygden med hjälp av Civila insatspersoner (CIP). Civila insatspersoner är frivilliga personer som bor, eller ofta finns i ett område, vilka utbildas med inriktning på första åtgärder vid brand och första hjälpen. En tidig insats kan vara skillnaden mellan liv och död då tidsfaktorn ofta har mycket stor betydelse vid räddningsinsatser. Målet med leaderprojektet är att samordna, bilda, utbilda och utrusta två nya CIP-områden samt att utrusta etablerade områden med hjärtstartare

Aktivitetspark och mötesplats i Stallarholmen, Strängnäs kommun
Syftet med projektet är att bidra till att ge barn och unga i Stallarholmen en meningsfull, aktiverande och social fritid genom att skapa en aktivitetspark. Projektets innehåll har tagits fram i ett samarbete mellan invånare, föreningar och företag i Stallarholmen samt kommunen och fritidsgårdarna. Delar av projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden det består av: parkour, utegym, pumptrack, klättring samt lekutrustning. Det som ingår i den Leader finansierade delen av projektet är: framtagande av skisser med landskapsarkitekt och lokalsamhället, genomföra geoteknisk undersökning samt att skapa kreativa hängytor och kreativ belysning. Förhoppningen är att projektet även kan väcka ungdomars intresse och engagemang i samhällsfrågor genom att  ungdomar får vara med och påverka besöksmål i sin närmiljö.

Kälbro Trädgård ekologisk äppelodling
Syftet med projektet är diversifiera den egna verksamheten och samtidigt bidra till utvecklingen av antalet ekologiska äppelodlingar i Sörmland. Projektet kommer att öka odlad areal av ekologiska äpplen i Sörmland som sedan kan säljas som lokalt odlad frukt i butiker och i egen gårdsbutik. Frukt som inte säljs kommer att användas till must i det egna musteriet. Målet för projektet är att etablera en ekologisk äppelodling med ca 1300 st träd, som inom ytterligare några år ska producera frukt som kan säljas i butiker i Sörmland men också i projektägarens planerade gårdsbutik.

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2020

2020-05-15

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.