Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

Visa alla evenemang

Nyheter

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET - Utställning Axel Oxenstierna

2019-04-16

Glada nyheter! Jordbruksverket har nu beviljat projektet "Utställning Axel Oxenstierna" i Kafjärden.

Syftet med projektet är att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid. Förhoppningen är att utställningen blir ett besöksmål av riksintresse som ökar antalet turister/besökare i närområdet och i Mälardalen.

läs mer om projeket
- På Kunskapsturism i Kafjärdens hemsida
- Artikel i Eskilstuna kurriren
- På vår hemsida under fliken godkända projekt

Läs mer

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET - Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning

2019-04-09

Projektet "Karin Larsson – hantverksprojekt och utställning" har fått startbesked från Jordbruksverket.

Projektets mål är att i samverkan med lokala hantverkare och hembygdsföreningar skapa konstutställningar med konstnärinnan och formgivaren Karin Larsson som inspirationskälla. Karin var banbrytande på sin tid och en av vårt lands mest betydelsefulla personer inom svensk heminredning och formgivning.

Läs mer om projektet härLäs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.