Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Nyheter

Årsstämma 2020 info och handlingar

2020-04-06

När: 20 april 2020

Var: Det finns två sätt att delta på åsstämman 2020 
- Digitalt, länk kommer att skickas ut till anmälda
- På plats vid Munktell Science Park i Eskilstuna, Portgatan 3, rum: Hyresvärden 
(om ni vill närvara på plats i Eskilstuna meddelar ni det vid anmälan)

Detta kan försändras beroende på direktiven gällande Covid-19.

Anmälan: senast den 10 april till marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Handlingar:
Dagordning
Årsredovisning
Valberedningens förslag
Revisionsberättelse

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2020

2020-04-02

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.