Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

Visa alla evenemang

Nyheter

Projektbeslut Jordbruksverket

2018-12-10

Den 10 december fick vi det glädjande beskedet att Jordbruksverket beslutat om två projekt i Leader Södermanlands område.

Grönsaker på friland - ett bidrag till angelägna samhällsutmaningar
Vars syfte är att knyta ihop lantbruksföretag som startar ny verksamhet med frilandsodlade grönsaker, med arbetssökande och nyanlända personer.
Läs mer om projektet här 

Livskvalitet i Sörmland
Vars syfte är att öka tillgängligheten till natur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer om projektet här

Läs mer

Nya projekt beviljade den 7 November

2018-11-12

LAG/Styrelsen beslutade att bevilja tre nya projekt vid mötet den 7 November.

Affärsplan Näshulta
Projektägare: Näshulta Intresseförening
Läs mer om projektet här

Martin Brolin
Projektägare: Martin Brolin 
Läs mer om projektet här

Annica Skoog - Wäsby Magasin
Projektägare: Lars Skoogs Fastighets AB
Läs mer om projektet här

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.