Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Läs mer

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö- och klimat ska främjas.

Läs mer

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Läs mer

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Läs mer

Evenemangskalender

4 april
Årsstämma


9 april
LAG-möte


5 juni
LAG-möte


Visa alla evenemang

Nyheter

Företagare - se hit!

2018-03-16

Är du företagare och har tankar om att utveckla din verksamhet? Nu kan du söka stöd via Leader Södermanland.

Läs mer

Verksamhetsplan 2018

2018-03-12

I december 2017 antog LAG/styrelsen en verksamhetsplan för 2018. Den finns att läsa här

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.