Deadline ansökan

När ska den fullständiga ansökan vara inlämnad?
LAG/styrelsen har tre beslutstillfällen våren 2020 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att hinna behandla ansökan behöver den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten i god tid före LAG:s möte. Stoppdatum är därför satt fyra veckor innan beslutsmöte (LAG-möte). 

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020:
- 16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj)
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.