Ansökan

Information om prioriterade insatsområden och till vad ni kan söka finner ni under Insatsområden.


Ansökan om stöd till leaderprojekt görs på Jordbruksverkets webbplats. Man loggar in på "Mina sidor" med e-legitimation, väljer "E-tjänster inom Mina sidor" och därefter "Stöd inom Lokalt Ledd utveckling". Där skriver man in sin ansökan och laddar upp bilagor.

Den som söker som representant för förening, organisation eller företag måste först till Jordbruksverket skicka in en fullmakt från föreningen för att få rätt att söka som ombud. 

Det finns möjlighet att göra en s k Steg 1-ansökan. Den innehåller bara beskrivning av målgrupp och av vilken nytta målgruppen får av projektet. Sedan kompletteras den till en färdig ansökan. Poängen med detta är att vi på leaderkansliet kan ge er råd och tips inför slutförandet av ansökan.

OBS! Det finns en mängd olika projektinriktningar att välja på i Jordbruksverkets ansökningsfunktion. Detta betyder inte att det går att söka till alla dessa inriktningar i Leader Södermanland. Vad som det går att söka till framgår av Leader Södermanlands insatsområden.

När ska den fullständiga ansökan vara inlämnad?
LAG/styrelsen har sju beslutstillfällen 2019 när LAG-beslut för projekt kan fattas. För att kunna behandla ansökan bör den vara inne i färdigt skick på e-tjänsten senast 4 veckor före LAG-möte.

Vi har därför följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2019:
- 16 januari
- 13 mars
- 10 april
- 22 maj
- 21 augusti
- 9 oktober
- 20 november

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.