Anmäl idéskiss

Har ni en projektidé som ni tror kan passa in under leadermetoden och som kan leda till nya arbetstillfällen, produkter eller tjänster? Då kan ni anmäla en skriftlig idéskiss till oss och få en återkoppling av oss om er idé skulle passa in under Leader Södermanlands strategi.
Klicka här för att öppna mallen 
I mallen finns färdiga rubriker med instruktioner som ni ska fylla i. Mejla den sedan till vårt kansli. 

Läs mer om våra insatsområden

Entreprenörskap
Livskvalitet och livsstil
Ungdomar 13-25 år
Besöksnäring/turism

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.