Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Nyheter

Projektbeslut Jordbruksverket - Kretsloppsbaserad RAS anläggning

2019-03-21

Ytterligare ett glädjande besked från Jordbruksverket, nu gällande projektstart för "Fisk och Grönsaksodling i Kretsloppsbaserad RAS anläggning inomhus". 

På Bjursätter utrustar Rekarne Vattenbruk AB en befintlig ladugård med bassänger och teknisk utrustning för kretsloppsbaserad fiskodling. Anläggningen kommer att vara en produktionsanläggning i företaget men även utgöra en demo- och utbildningsanläggning.

Läs mer om projektet 
- under fliken godkända projekt
- i artikel från södmlandsbygden 

Läs mer


Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.