Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Läs mer

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö- och klimat ska främjas.

Läs mer

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Läs mer

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Läs mer

Evenemangskalender

1 mars
LAG-möte


4 april
Årsstämma


9 april
LAG-möte


Visa alla evenemang

Nyheter

Deadlines för ansökningar 2018

2018-01-11

I år har LAG/styrelsen 6 beslutsmöten.

Läs mer


Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.