Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

Visa alla evenemang

Nyheter

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET - digitalt vardagsrum i Stallarholmen

2019-05-02

Ytterligare ett glädjande besked! 

Projektet "Vi skapar ett digitalt vardagsrum i Stallarholmen!" har fått startbesked från Jordbruksverket. 

Syftet med projektet är att skapa en digital mötesplats i form av en interaktiv hemsida för Stallarholmen. Det "digitala vardagsrummet" utformas efter medborgarnas behov och ska vända sig till både stallarholmsbor, sommarboende, turister och människor som funderar på att bosätta sig i Stallarholmen. 

Läs mer om projektet under fliken godkända projekt

Läs mer

LAG beviljade fyra nya projekt den 10 april

2019-04-28

Hjärterum - Kulturfestival på Hjärtegården i Örberga
Projektägaren kommer att skapa en kulturfestival på Hjärtegården där lokala band/kulturutövare, framför allt ungdomar, ges en möjlighet till att uppträda inför publik.

Mellösaverken AB, Tumstocken
Lokalen Tumstocken i Mellösaverken kommer att byggas om till ett aktivitetskluster, en fysiskt mötesplats för engagemang och kunskapsöverföring med fokus på matförädling och kultur.

Vasaveckorna i Strängnäs
Vasaveckorna finns sedan tidigare i staden Strängnäs, men med detta projekt vill projektägarna skapa förutsättningar för evenemanget i hela kommunen och på så vis inkludera kommundelar utanför Strängnäs stad.

Växthus Bommersvik Aktiebolag
Bommersvik Aktiebolag planerar att färdigställa ett växthus för egenodlade ekologiska råvaror som sedan ska användas vid matlagning i den egna restaurangen.

Mer information om projekten kommer ni att hitta på hemsidan inom kort.

 


Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.