Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Nyheter

Årsstämma 2020

2020-02-13

Välkommen på årsstämma för Leader Södermanland Ideell Förening 

Tid: Onsdagen den 20 april 2020, kl.18.00 
kaffe och smörgås serveras

Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3, Eskilstuna

Anmälan: senast 6 April till marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Information: Dagordning och handlingar går att hitta på hemsidan f.o.m. den 6 den april


Läs mer

Deadlines för ansökningar 2020

2020-02-12

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.