Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

2 nov
LAG-möte


30 nov
Presidiemöte MSP


14 dec
LAG-möte


Visa alla evenemang

Nyheter

Digital årsstämma den 21 September kl 18.00

2020-08-10

Leader Södermanlands årsstämma kommer att ske digitalt den 21/9 kl 18.00. Välkommen att anmäla ditt deltagande till Marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Vi kommer att använda oss av det digitala verktyget Zoom. Vill du ha en genomgång om hur detta verktyg fungerar är du välkommen att kontakta verksamhetsledaren Kristin Vettorato på info@leadersodermanland.se

Länk till den digitala stämman kommer att skickas ut senast den 14/9.

Välkommen!

Inbjudan pdf 

Handlingar:
- Årsredovisning 
- Revisionsberättelse
- Dagordning
- Valberedningens förslag på sammansättning

Läs mer

Deadlines för ansökningar 2020

2020-07-10

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)
- 24 augusti (till LAG-mötet den 21 september) 
- 5 oktober (till LAG-mötet den 2 november)
- 16 november (till LAG-mötet den 14 december)


Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.