Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

Visa alla evenemang

Nyheter

Deadlines för ansökningar 2020

2020-01-23

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)

Läs mer

Slutrapportering: FOU samverkansprojekt

2019-12-27

På LAG-mötet den 18 december gav Agro Sörmland en kort presentation av resultat i projektet Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen somavslutades i oktober 2019. 

Syftet med projektet var att skapa en branschöverskridande samarbetsmodell/process för idéutveckling och innovation med fokus på teknik utifrån angelägna utmaningar inom lantbruksnäringen. Projektet utgick från ett skarpt "case" med inriktning på markpackning. Markpackning uppstår då maskinerna som används i jordbruket pressar sönder strukturen i jorden, marken blir hård och syrefattig. Målet för gruppen var att utforma en lösning för skördelogistiken.

Projektet dokumenterade processen och samlade erfarenheterna av att arbeta branschöverskridande för att skapa innovativa lösningar. De utarbetade ett förslag på en innovationsmodell. Projektet mynnade även ut i  ett koncept, Fieldgofer, ett avlastande automationssystem där små och lätta autonoma spannmålscontainrar följer tröskan (flygande tömning) och byts ut i ett flöde. Konceptet illustreras med en animerad film (länk).

Mer information om projektet i sin helhet hittar ni här

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.