Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

Visa alla evenemang

Nyheter

Deadlines för ansökningar 2020

2020-07-10

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)
- 24 augusti (till LAG-mötet den 21 september) 

Läs mer

Kansli sommar 2020

2020-07-06

Vecka 29 och 30
Leader Södermanlands kansli helt stängt. 

Vecka 31
Marlene Lindström
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se
072-722 07 55 mån, tis, tors och fre 13.00-17.00

Vecka 32
För frågor om nya projektidéer och ungdomsprojekt:
Åse Classon
ase.classon@leadersodermanland.se
070-581 35 50

För frågor om ansökan eller frågor om igångsatta projekt:
Marlene Lindström
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se
072-722 07 55 mån, tis, tors och fre 13.00-17.00

Vecka 33
Åse Classon
ase.classon@leadersodermanland.se
070-581 35 50

Vecka 34
Kristin Vettorato
info@leadersodermanland.se
073-403 71 71

Åse Classon
ase.classon@leadersodermanland.se
070-581 35 50

 

 

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.