Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

15 juni
LAG-möte


7 sept
Presidiemöte MSP


21 sept
LAG-möte


Visa alla evenemang

Nyheter

Deadlines för ansökningar 2020

2020-05-15

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2020

16 januari (till LAG-mötet den 19 februari)
- 30 mars (till LAG-mötet den 11 maj) 
- 18 maj (till LAG-mötet den 15 juni)

Läs mer

Projektbeslut - Höghöjdsbanan

2020-05-15

Den 15 maj fick projektet "Höghöjdsbana" startbesked från Jordbruksverket. Projektägare är Katrineholms Äventyrsklubb.

Katrineholms Äventyrsklubb vill locka kommunens invånare ut i naturen genom äventyr. Syftet med projektet är att fler i området ska hitta ut i naturen och intressera sig för naturen och dess värden samt att nå personer som kanske inte vanligtvis intresserar sig i dessa frågor. Målet med projektet är att skapa en natur och äventyrsanläggning med flera olika alternativa utmaningar som kan få människor att växa och utmana sin egna tryggehtsgränser. Anläggningen kommer bland annat bestå av höghöjdsbana och hinderbana. Banan kommer vara miljövänlig utan skador på träd. Hinderbanan som är säker att använda utan instruktör kommer att vara tillgänglig gratis för alla som besöker området.

Läs mer om projektet:

- under fliken godkända projekt

- i nyhetsartikel Sörmlandsbygden

- i nyhetsartikel Katrineholms kuriren

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.