Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

10 april
Årsstämma


23 april
Presidiemöte MSP


7-8 maj
LAG-möte


Visa alla evenemang

Nyheter

PROJEKTBESLUT JORDBRUKSVERKET

2019-01-22

Den 23 januari fick vi det glädjande beskedet att projektet Mojave Grönt / Mellösaverken fått startbesked av Jordbruksverket.

Verktygstillverkning och utveckling av Mellösaverken, 2017-4858
Syftet med projektet är att starta upp verktygstillverkning och odlingsverksamhet i Mellösa. Projektet är kopplat till Mellösaverken och är en del av den långsiktiga visionen för lokalen. Att lokalen ska fyllas med affärsverksamheter, bli en träffpunk, inspirera till entreprenörskap, bidra till fler arbetstillfällen och stärka bygdens attraktionskraft.
Läs mer om projektet här 

Läs mer

Inbjudan årsstämma 10 april 2019

2019-01-19

Tid: 18.00 

Plats: Hotel Malmköping, Furugatan, 642 60 Malmköping
- kaffe och smörgås serveras

Anmälan: senast 1 mars till
marlene.lindstrom@leadersodermanland.se

Kallelse/inbjudan

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.