Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

7 nov
LAG-möte


Visa alla evenemang

Nyheter

Möteshandlingar till Årsstämma

2018-03-20

Välkommen till Leader Södermanlands årsstämma den 4 april kl 18, Malmköpings stadshus/Stora salen i Flen.

Handlingar till årsstämman hittar du genom att klicka på länkarna nedan

Kallelse

Dagordning

Årsredovisning

Revisorernas berättelse

Valberedningens förslag

Läs mer

Företagare - se hit!

2018-03-16

Är du företagare och har tankar om att utveckla din verksamhet? Nu kan du söka stöd via Leader Södermanland.

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.