Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

Visa alla evenemang

Nyheter

Nya projekt beviljade den 7 November

2018-11-12

LAG/Styrelsen beslutade att bevilja tre nya projekt vid mötet den 7 November.

Affärsplan Näshulta
Projektägare: Näshulta Intresseförening
Läs mer om projektet här

Martin Brolin
Projektägare: Martin Brolin 
Läs mer om projektet här

Annica Skoog - Wäsby Magasin
Projektägare: Lars Skoogs Fastighets AB
Läs mer om projektet här

Läs mer

50 000 på 3 minuter

2018-10-22

50 000 på 3 minuter var ett eventet som genomfördes den 17 oktober vid Munktell science park. Där företag och föreningar fick tre minuter på sig att presentera en projektidé med chansen att tilldelas 50 000 kr. Här följer en kort beskrivning av de idéer som gick längst denna gång.

Ett stort tack till alla som deltog!

 


Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.