Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskaftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Läs mer

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö- och klimat ska främjas.

Läs mer

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Läs mer

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Läs mer

Evenemangskalender

15 sept
LAG-möte


9 nov
LAG-möte


7 dec
LAG-möte


Visa alla evenemang

Nyheter

Deadlines för ansökningar 2017

2017-01-30

I år har LAG/styrelsen sex beslutsmöten.

Läs mer

Första projektbeslutet från Jordbruksverket

2016-06-16

Skebo i hjärtat av Sörmland har fått beslut om start från Jordbruksverket!

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.