Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling

Entreprenörskap

Entreprenörskap är förmågan hos individer att skapa nya möjligheter och förverkliga idéer.

Livskvalitet & livsstil

Projekt och åtgärder som gynnar miljö och klimat ska främjas.

Ungdomar 13-25 år

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor.

Besöksnäring/turism

Redan befintliga turistmagneter kan vidareutvecklas bland annat genom ökad samverkan och samarbete med företag på landsbygden.

Evenemangskalender

Visa alla evenemang

Nyheter

Deadlines för ansökningar 2019

2019-10-17

Mer information här

Vi har följande stoppdatum för färdiga ansökningar 2019

16 januari
- 13 mars
- 10 april
- 22 maj
- 21 augusti
- 9 oktober
- 20 november

Läs mer

Projektbeslut - Attefall

2019-10-17

Projektet Attefall har fått startbesked från Jordbruksverket.

SkapaBalans jobbar med hälsa, fokus ligger på den personliga utvecklingen för att minska stress, psykisk ohälsa och hitta sätt att leva hälsosamt. Det primära syftet med leaderprojektet, som är ett företagsstöd, är att diversifiera företagets verksamhet samt att göra det möjligt att flytta ut delar av existerande verksamhet till landsbygden. Detta genom att färdigställa en ny lokal, ett attefallshus, för att rymma denna verksamhet.

Läs mer

Fler nyheter

Information om ansökan

Komma igång

Ansökan

Genomföra

Avsluta

.